מערכת הניקיון והחיטוי של כל בריכת שחייה (כולל ג'קוזי) מורכבת מ -

  1. חדר מכונות: בתוכו מסנני מים ומערכת בקרה ממוחשבת אישיים לכל בריכה.
  2. ניקוי בריכת השחייה על ידי מכשיר אוטומטי (רובוט) לשאיבת לכלוך המונח על הקרקעית
  3. ניקוי קרקעית הבריכה על ידי שואב המופעל ידנית על ידי איש אחזקה לשאיבה מדוקדקת של כל קרקעית הבריכה
  4. חצר כימיקלים בה מאופסנים באופן מאובטח סוגי חומרים כימיים המחטאים את מי הבריכה
  5. בדיקה כימית של ערכי כימיקלים במים
  6. בדיקת מעבדה לשלילת הימצאות חיידקים במי הבריכה

פעולת מסננים:

במשך כל היום (24 שעות ביממה), מתבצעת פעולת סינון עבור כל בריכה בנפרד על ידי מסננים גדולים, אשר מקבלים מים מתחתית הבריכה וכן מתעלות הגלישה, שבהיקף הבריכה. במסננים נעצרים גופים זרים, שומנים ומשקעים אחרים הנמצאים במים.

לפי התקן של משרד הבריאות, כל טיפת מים בבריכה עוברת דרך המסננים כל 4 שעות.

בקרה ממוחשבת בבריכות:

לכל בריכה מקושרת מערכת בקרה ממוחשבת עצמאית העובדת, גם היא, 24 שעות ביממה. מים היוצאים מהמסננים, נבדקים על ידי מערכת הבקרה, אשר מזרימה, לפי פרמטרים מוגדרים כלור וחומצת מלח.

במערכת נבדקים הפרמטרים הבאים:

  1. ריכוז הכלור החופשי והקשור
  2. רמת העכירות
  3. רמת החומציות / בסיסיות של המים (PH).

טיפול יום יומי:

מוקדם בכל בוקר מגיע לחדר המסננים אדם, המחזיק בתעודת מפעיל בריכה, על מנת לבדוק את תקינות המערכת ולוודא כי ריכוז הכימיקלים במי הבריכות תקין. רק לאחר אישורו יותר למתרחצים להיכנס למי הבריכה.

פעולה זו מתבצעת כל 3 שעות ותוצאותיה נרשמות.

כמו כן מבצע מפעיל הבריכה בדיקת ריכוז כימיקלים על ידי לקיחת דוגמיות ממי הבריכות באמצעות ערכה ממוחשבת ניפרדת לוודא כי הערכים בחדר מכונות ובמי הבריכה זהים.

בתום כל יום פעילות מגיע איש אחזקה לבריכה ומוריד למים רובוט, אשר שואב את כל הגופים הזרים והמישקעים מקרקעית הבריכה (שיער, ניר, פלסטרים ועוד).

במידה ועל קרקעית הבריכה יש לכלוך נוסף, משתמש מפעיל הבריכה במטאטא יונק המורכב ממוט ארוך ומטאטא לשאיבת הלכלוך ידנית

דגימות מים למעבדה:

אחת לשבועיים, בחודשי הקיץ, ואחת לחודש בחורף, מגיע, ללא הודעה מראש, נציג מעבדה מאושרת על ידי משרד הבריאות (דוגם במקצועו) ומבצע דגימות מים בכל הבריכות.

הדוגם מבצע את דגימות המים על פי נוהל מיוחד, במספר נקודות שונות בכל בריכה. הדגימות נילקחות בבקבוקים סטריליים למעבדה בצידנית עם קרח לצורך בדיקה מיקרוביולוגית לשלילת הימצאות חיידקים.

הערה: בדיקות ג'קוזי מחמירות במיוחד בשל נפח המים ובשל הטמפרטורה שלהם ורמת הכימיקלים בהם גבוהה מהמקובל במימי בריכות שחייה - על פי דרישות התקן.

ביקורות משרד הבריאות:

כל הבריכות מבוקרות באופן רציף, על ידי נציגי משרד הבריאות, שהוסמכו לכך כשמערכות הבקרה של הבריכות מחוברות ישירות למחשבו של המפקח האיזורי.

ביקורים אקראיים נעשים בהפתעה ללא תיאום מראש על ידי המפקח המחוזי.

בבדיקה נלקחים דגימות מים של כל הבריכות, בדיקת ניקיון שירותים ומקלחות, בדיקת חדר מכונות וחצר כימיקלים ועוד. בתום כל בדיקה נמסר דו"ח בתפוצה רחבה כולל לוח זמנים קפדני לתיקון ליקויים (אם התגלו).

חשוב לזכור כי, תקלות עלולות להתרחש, אך יש לעשות הכל כדי למנוע אותן באמצעות עבודה המקצועית של צוות התחזוקה במקום.

לקוחות מצליחים ומרוצים