הבסיס לעסק בריא

בכל עיר או מועצה קיימת מחלקת רישוי עסקים.

תפקידה לרכז אישורים מגורמים מקצועיים ולהנפיק מסמך – רישיון עסק המאשר כי מחזיקו עומד בכל התקנות הנדרשות לניהול העסק שלו.

התהליך

 1. מנהל אתר פונה למחלקת הרישוי ביישוב ומבקש לקבל רישיון עסק חדש או על מנת לחדש רישיון קיים.
 2. הרשות מוציאה בקשה לגופים הבאים (נותני האישור) על מנת שיתחילו את התהליך מול מנהל האתר.
  נותני האישור הם
  משרד הבריאות, פיקוד העורף, המשרד לאיכות הסביבה, משטרה, מכבי אש, נציג הרשות המקומית.
 3. סיור של נציגי נותני האישור באתר.
 4. מנהל האתר מעביר את כל האישורים הרלוונטיים לנותן האישור
 5. נותני האישור מרכזים מסמכים מגופים מקצועיים ובהתאם מעבירים לרשות מסמכים עם שם האתר והנחייה האם הוא מאשר / לא מאשר את האתר.
  אישור עם תנאי משמעו שיש דברים שחייבים לבצע לפי לוח זמנים
 6. במקרה ויש אישור מכל הגופים ללא תנאים – מודפס רישיון עסק
  במקרה ויש הערות או תנאי אחד או יותר – יוצא רישיון זמני עד סיום ביצוע הנדרש עם רשימת התנאים והמועד לתיקונם.
  במקרה בו גוף אחד לא מאשר, לא מודפס רישיון עסק.
 7. תשלום אגרה.
 8. תליית הרישיון על הקיר במשרד.

מה בודק כל נותן אישור ומיהם אנשי המקצוע שאמורים לספק לו אישורים?

משרד הבריאות

 1. אישור טכנאי בדבר תקינות המערכות המפעילות הבריכות
 2. הסכם מנהל האתר עם מעבדה מוכרת לבדיקות מים
 3. המצאות שלטים מתאימים
 4. הימצאות ציוד לבדיקת איכות המים ותאריך כיולו
 5. הימצאות ציוד הצלה
 6. הימצאות ציוד לניקוי הבריכה
 7. הימצאות מפעילי בריכה ומצילים מוסמכים
 8. קיומם של מחברות לרישום בדיקת מי הבריכות
 9. הנחיות למקרים יוצאי דופן
 10. מקלחות ושירותים
 11. אוורור

משטרה

 1. יועץ בטיחות – כניסות ויציאות, הגדרת תפוסה מקסימאלית, תאורות חרום, צוות העובדים, מרווחים, מדרגות, מעליות, שילוט יציאות חרום, גדרות, תאורת התמצאות,
 2. מהנדס חשמל – שקעים והרקה, עוצמת וסוג פנסים, חיבורים, כבלים, לוח חשמל,
 3. תאורת חרום, ארונות משנה, הרקה כללית
 4. הסכם עם חברת אבטחה מוסמכת
 5. תקינות כריזת חרום
 6. רשימת עובדים ותעודות מקצועיות
 7. ר"פ לגברים למניעת העסקת פדופילים במקומות בהם נמצאים ילדים
 8. היתר רעלים - אם במקום מאוחסנים כימיקלים בכמות גדולה
 9. מהנדס קונסטרוקציה – במקרה ונבנו במות
 10. אישור מחברת ציוד ע"ר מוסמכת כי ציוד הע"ר עומד בתקן ובתוקף – דפיברילטור, החייאה, חבישה, חדר מתאים
 11. כניסות ויציאות חרום
 12. שלמות גדרות

כיבוי אש

 • אישור מחברה מוסמכת בדבר קיום ציוד לכיבוי אש, מיקומו , כמותו וסוגיו – מטפים, ספרינקלים, זרנוקים שונים, ארונות, שילוט
 • אישור תקינות מחברת הגז (אם יש שימוש בגז)
 • אישור מהנדס חשמל
 • במבני עץ – אישור צביעה בצבע מעכב בעירה

נציג הרשות המקומית

 1. רשימת עובדים ותעודות מקצוע
 2. בחינה האם כל חלק באתר עומד בתקנים השונים
 3. ביטוח

המשרד לאיכות הסביבה

 1. נוהל חרום – רשימת אנשים לקריאה, שילוט, תרגול, דרכי התקשרות, מפה, חומרי ניטרול
 2. מאצרות – שילוט, נפח מספיק יחסית למיכל המוצב
 3. חצר כימיקלים
 4. ביגוד וציוד למקרה חרום
 5. ציוד לניטרול שפך
 6. שילוט – סוג כימיקלים, מניעת כניסת זרים,
 7. מתקן שטיפת פנים

משחקי חצר

 1. מהנדס קונסטרוקציה

מומחה הנגשה

 1. כניסות, יציאות, מעברים, פתחי דלתות
 2. עלייה וירידה מיציע
 3. כניסה ויציאה מבריכות – מנוף, מעלית
 4. שירותים ומקלחות, מעקות וידיות
 5. קבלת קהל
 6. מזנון
 7. מעלית במבנה קומות
 8. מרווחים בין מכשירים בחדר כושר
 9. חנייה

רשימת האישורים: מהנדס חשמל, מעבדה מוכרת לבדיקת כימיקלים וחיידקים, יועץ בטיחות, ציוד לכיבוי אש, מערכת גלאי עשן וכיבוי אש, תעודות עובדים, הנגשה, תקינות מערכות, היתר רעלים, תקינות מערכות גז, מהנדס קונסטרוקציה, אישור מערכת כריזת חרום, אישור מתנפחים, מתקני חצר, חברת אבטחה מוכרת.

במקרה ויש לאתר רישיון למספר שנים, עליו לעבור בכל מקרה את כל התהליך מחדש.

יש אתרים המחזיקים מספר רישיונות לפי סוגי הפעילות ולכל אחד תוקף שונה -

חדר כושר - יכול להיות לתמיד

ג'קוזי – 1 שנה

סאונה – 3 שנה

בריכה בין 1 – 3 שנים

אצטדיון – 1 שנה

קייטנה – 1 שנה

כל שינוי בעלות – מחייב ביצוע כל התהליך להוצאת רישיון עסק חדש

לקוחות מצליחים ומרוצים