במשך 10 שנים ניהלו את המקום 8 מנהלים שהשאירו חוב מצטבר של 3,00,000 ₪

לפני כניסה לפעולה - ספטמבר 2010 – גרעון (400,000-)₪ על מחזור של 2 מיליון אש"ח

בתום הפעולה: יוני 2011 – רווח של (600,000 ₪) על מחזור של 3.2 מיליון אש"ח

בין הפעולות שבוצעו: התאמת צרכי האוכלוסייה לאפשרויות הפעילות ולמחירונים, שינוי לוח הזמנים

תוך כדי התאמתו לאוכלוסייה המשתנה, פתיחת מרכז הספורט בשעות נוספות לפי פרוייקטים, שיתוף מובילי דעת קהל בהחלטות, החלפת חלק מצוות ההדרכה

לקוחות מצליחים ומרוצים